SRHW.COM
 PRODUCTS
 WINKELEN
 INFORMATIE
:
:
:
SRHW.COM
  RACEBANEN   SLOTCARS   ONDERDELEN   SCENERY   KIOSK   OVERIGE  NIEUW  
  HELP    KLANTGEGEVENS    WINKELWAGEN    AFREKENEN   ZOEKEN   
  EMAIL    COMPANY    VERZENDING    CONDITIES    HOME    AANBIEDINGEN
SRHW.COM
 SLOTRACERS HARDWARE - YOUR SLOTRACE SPECIALIST ON THE INTERNET
   
Airfix

AutoArt

Avant Slot

BBR

BRM

Busch

Carrera

Carrera Digital 124

Carrera Digital 132

Carrera Digital 143

Carrera Evolution

Carrera Exclusiv

Carrera Go

Carrera PRO-X

Carrera RC

Carrera Strax

Cartrix

DS

Faller

FLY

Flyers

Flyslot

Fujimi

GB

GOM

GSR

Hudy

Indy Grips

JIMSLOT

Kelvin Light

Kyosho Dslot43

Lemansminiatures

LMM

MB Slot

MGV

Mr Slotcar

MRRC

MSC

Ninco

Ninco N-Digital

Ninco Xlot (1/28)

NSR

Ortmann

Overdrive

Parma

Pink-kar

Pioneer

Plafit

Powerslot

Professor Motor

Proslot

Proteus

Proto Slot Kit

Racer

Reprotec

Revell

Scaleauto

Scalextric

Scalextric Classic

Scalextric Digital

Scalextric START

SCX

SCX Digital

Sideways

Sigma

Slick7

Slot Classic

Slot Real Car

Sloter

Sloting Plus

Slotit

Spirit

SRA

SRC

SRHW

SRP

SRT

Tamiya

Teamslot

TopSlot

TSRF

WIHA

Youngtimers

Zink

Algemene voorwaarden / condities Algemene voorwaarden / condities
Levering
SRHW.COM Slotracers Hardware zorgt ervoor dat uw bestelling aan het door U opgegeven adres in Nederland wordt bezorgd. Verzending gebeurt altijd op risico van de besteller. Indien bij bezorging de bestelling niet kan worden aangenomen, dan ontvangt de geadresseerde doorgaans een schriftelijke mededeling van de bezorger. Er dient dan een nieuwe afspraak te worden gemaakt voor bezorging. Levering is mogelijk op zowel private als zakelijke adressen.
Verzendkosten
SRHW.COM Verzendkosten zijn voor rekening van de besteller. Meer informatie over prijzen van verzending is beschikbaar in onze verzending sectie. Bestellen en bezorgen in het buitenland is mogelijk. De hiermee gemoeide kosten en voorwaarden worden per bestelling vastgesteld. Meer info hierover vindt u onder de menukeuze "VERZENDING".
Reclamatie & terugname goederen
SRHW.COM Controleer altijd direct of uw bestelling naar wens is afgeleverd. Mocht er iets mankeren aan de bestelling laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Reclamaties worden alleen in behandeling genomen indien U binnen 24 uur na ontvangst van de goederen Slotracers Hardware hiervan op de hoogte heeft gesteld. Goederen worden alleen teruggenomen indien deze zich in de originele en onaangebroken verpakking bevinden. Goederen die al gebruikt zijn worden niet teruggenomen. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk indien hierover schriftelijk met Slotracers Hardware anders is overeengekomen.
Garantie
SRHW.COM Op alle geleverde goederen geldt alleen een garantie indien de fabrikant hierin voorziet en er is voldaan aan de hiervoor geldende garantie-bepalingen & voorwaarden van de fabrikant. De garantie periode is die, zoals vastgesteld door de fabrikant van het desbetreffende produkt en gaat in direct na levering. Mocht een fabrikant om wat voor reden dan ook geen gevolg geven aan een garantie claim, dan kan Slotracers Hardware hiervoor nooit verantwoordelijk worden gesteld. Goederen waarvoor af fabriek geen garantie geldt, zijn altijd uitgesloten van garantie.
Garantie procedure
SRHW.COM Om gebruik te maken van de service en garantie dient U altijd te beschikken over de originele rekening, die bij elke bestelling wordt meegeleverd. Stuur bij reclamatie dus altijd een kopie van deze rekening mee. Indien u een artikel ter reparatie wilt aanbieden dient U zelf te zorgen voor aflevering van deze goederen bij Slotracers Hardware. Kosten van het retourzenden van goederen zijn voor rekening van de besteller.
Prijzen en rekening
SRHW.COM Alle prijzen zijn in EURO vermeld en zijn altijd inclusief BTW. Prijzen en wijzigingen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder verdere opgaaf van redenen door Slotracers Hardware worden aangepast. Abusievelijk verkeerde prijsstelling van artikelen is nooit uit te sluiten en Slotracers Hardware zal in die gevallen niet overgaan tot het hanteren van de foutieve prijzen, maar de besteller hierover informeren en de mogelijkheid bieden de bestelling te annuleren. Bij elke bestelling zit een rekening voor de geleverde goederen. Alle rekeningen zijn inclusief BTW.
Eigendom en aansprakelijkheid
SRHW.COM Alle goederen blijven bezit van Slotracers Hardware totdat volledige betaling hiervoor is ontvangen. Indien Slotracers Hardware levering van bestellingen niet kan nakomen als gevolg van een tekortkoming van derden, niet voorradig zijn van een artikel, abusievelijk verkeerde prijsstelling van artikelen of enige andere voorkomende reden, kan Slotracers Hardware niet aansprakelijk worden gesteld voor het leveren van deze bestellingen noch voor vergoeding van enigerlei schade die hierdoor onstaat.
Privacy van gegevens
SRHW.COM Slotracers Hardware zorgt ervoor, dat je persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld, conform de wettelijke regels van de Registratie Persoonsgegevens. Het verzenden van je gegevens via internet en/of door je on-line service provider maakt geen onderdeel uit van onze dienstverlening. Wij kunnen derhalve geen controle uitoefenen op de veiligheid van de verzending.
Disclaimer
SRHW.COM Slotracers Hardware neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten. Daarom dient de lezer niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de vermelde informatie. Deze website richt zich tot Nederlandse consumenten en is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn naast de voorwaarden ook de voorschriften van Nederlands recht van toepassing. Slotracers Hardware heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dergelijke informatie.
Copyright
SRHW.COM De woordmerken en logos (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Slotracers Hardware of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op deze website, behoren toe aan Slotracers Hardware of derden en mogen zonder voorafgaande toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met Slotracers Hardware.
Aanbieding Meer
Scalextric Digital - Powerbase 6-cars (1e type)
Scalextric Digital - Powerbase 6-cars (1e type)
81,29
65,00
Winkelwagen Meer
uw winkelwagen
is leeg

SRH2